Narodowe Centrum Badań i Rozwoju kolejny raz wesprze współpracę „Nauka-Biznes”. Na projekty o charakterze badawczo-rozwojowym przeznaczono 200 mln zł. Dotacje, które sfinansują nowatorskie rozwiązania, są zarezerwowane w programie operacyjnym Inteligentny Rozwój (POIR) w poddziałaniu 4.1.4.

Wykorzystanie wyników prac jednostek naukowych przez przedsiębiorstwa może w znacznym stopniu wesprzeć ich innowacyjność oraz konkurencyjność nie tylko na rynku polskim. Celem wykorzystywania takich instrumentów wsparcia jak poddziałanie 4.1.4 w PO IR jest również stymulowanie transferu nowych osiągnięć naukowych do przemysłu – powiedziała Jadwiga Emilewicz, wiceminister rozwoju.

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się konsorcja składające się z co najmniej jednej jednostki naukowej oraz co najmniej jednego przedsiębiorstwa.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe (projekty, w których nie przewidziano prac rozwojowych, nie mogą uzyskać dofinansowania).

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Nabór wniosków w konkursie potrwa od 18 września do 18 grudnia 2017 roku.

Dokumentacja konkursowa znajduje się na www.funduszeeuropejskie.gov.pl