20 czerwca 2015 roku, w auli 117, budynku B naszej Alma Mater, odbyło się kolejne Walne Zebranie Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Świętokrzyskiej.