Konkurs OPUS 9 – na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów.

Konkurs PRELUDIUM 9 – na projekty badawcze, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadającą stopnia naukowego doktora.

Konkurs SONATA 9 – na projekty badawcze, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora.


Ważne informacje dla wnioskodawcy:


Następna edycja konkursów: MAESRTO 5, HARMONIA 5, SONATA BIS 3 zostanie ogłoszona przez NCN 16.06.15r.


Aktualne konkursy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

  • Narodowy Program Rozwoju Humanistyki moduł „Rozwój” 2.b– projekt obejmuje wspieranie, stymulowanie i promowanie nowatorskich badań (zespołowych i indywidualnych, krajowych oraz międzynarodowych) podejmowanych przez humanistów oraz przedstawicieli innych dziedzin, mających charakter integracyjny: interdyscyplinarnych, transdyscyplinarnych, międzydziedzinowych oraz partycypacyjnych, w tym  projektów łączących badania humanistyczne z twórczością artystyczną.
  • Programu „Top 500 Innovators” – to program adresowany do pracowników polskich jednostek naukowych i centrów transferu technologii. Laureaci konkursu przez dziewięć tygodni będą uczestniczyć w serii szkoleń i staży w zakresie współpracy z gospodarką, zarządzania badaniami naukowymi oraz komercjalizacji ich wyników. Resort nauki współorganizuje i finansuje także inicjatywy wspierające aktywność uczestników programu w zakresie innowacji, transferu technologii i komercjalizacji wyników badań naukowych.