Zachęcamy do zapoznania się a aktualną ofertą konkursów na stronie Narodowego Centrum Nauki pod adresem:
ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy