Na Wydziale Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki, w klubie studenckim (budynek Energis, parter) prezentowana jest wystawa map tematycznych GIS Pana Prof. Davorina Kerekovića z Chorwacji. Tematyka map dotyczy różnych dziedzin nauki, gospodarki i administracji. Jest to przegląd dziedzin, w których nowe technologie znalazły szerokie zastosowanie. Szczególnie interesujące i poruszające są mapy, obrazujące skutki wojny w latach 1991-1995: mapy zniszczeń i uszkodzeń kościołów rzymskokatolickich na obszarze Chorwacji i Bośni lub zniszczeń wojennych starego miasta w Dubrowniku oraz Vukovarze. Wystawa porusza również tematykę ekoterroryzmu (związanego z wojną), zalesień, przedstawia wskaźniki klimatu umiarkowanego oraz ich zmiany. Niektóre prace wykonano wspólnie z uczelniami polskimi.

Wystawę przygotowało Studenckie Koło Naukowe „Geomatica”, działające przy Wydziale Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki; opiekunem Koła jest dr inż. Ryszard Florek-Paszkowski.