Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 

Harmonogram 2017 (wersja 30.01.2017)

Harmonogram 2017 (wersja 24.02.2017)

Aktualne konkursy:

 

POIR 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw

POIR 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa (01.03.2017 – 30.06.2017)

 

POIR 1.2 Sektorowe programy B+R IUSER – inteligentne urządzenia i systemy do generacji energii oraz zarządzania systemami i elementami energetyki rozproszonej lub rozsianej (21.11.2016 – 28.02.2017)

POIR 1.2 Sektorowe programy B+R INNOCHEM – sektor chemiczny (01.03.2017 – 28.04.2017)

POIR 1.2 Sektorowe programy B+R INNONEUROPHARM – sektor chemiczny (22.02.2017 – 07.04.2017)

POIR 1.2 Sektorowe programy B+R INNOWACYJNY RECYKLING (28.02.2017 – 21.04.2017)

POIR 1.2 Sektorowe programy B+R WoodINN (14.03.2017 – 28.04.2017)

 

POIR 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R 

POIR 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne (20.02.2017 – 29.03.2017)


Program Operacyjny Polska Cyfrowa 

Harmonogram 2017 (wersja 30.11.2016)

Harmonogram 2017 (wersja 31.01.2017)

Aktualne konkursy

 

POPC 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych (30.12.2016-28.02.2017)

 

POPC 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego

POPC 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki”:

typ I projektu: cyfrowe udostępnienie ISP ze źródeł administracyjnych (30.09.2016-31.03.2017)

typ II projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki (30.09.2016-31.03.2017)


Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 

Harmonogram 2017 (wersja 30.11.2016)

Harmonogram 2017 (wersja 27.01.2017)

Aktualne konkursy


Program Operacyjny Polska Wschodnia 

Harmonogram 2017 (wersja 28.11.2016)

Harmonogram 2017 (wersja 31.01.2017)

Aktualne konkursy


Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego

Harmonogram 2017 (wersja 24.11.2016)

Harmonogram 2017 (wersja 10.01.2017)

Aktualne ogłoszenia o naborach wniosków


Baza Konkurencyjności Funduszy Europejskich