WZORY DRUKÓW W DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ


WNIOSKI DO NARODOWEGO CENTRUM NAUKI

wnioski na projekty badawcze dostępne są na stronie Generator Wniosków OSF


UMOWY/RACHUNKI DLA WYKONAWCÓW PRAC BADAWCZYCH

  • umowa o dzieło
    (załacznik nr 1 do Zarz. 8/17 Zarządzenie Nr 8/17 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie wzorów umów zawieranych w ramach prac naukowo – badawczych)
  • umowa zlecenie naukowo badawcza
    (załacznik nr 2 do Zarz. 8/17 Zarządzenie Nr 8/17 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie wzorów umów zawieranych w ramach prac naukowo – badawczych)
  • umowa zlecenia (inna)
    (załacznik nr 3 do Zarz. 8/17 Zarządzenie Nr 8/17 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie wzorów umów zawieranych w ramach prac naukowo – badawczych)
  • oświadczenie-zleceniobiorcy-dla-ZUS

PROTOKOŁY PRZEJĘCIA APARATURY


PROGRAM SYNABA