Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 

Harmonogram 2017 (wersja z dnia 06.06.2017)

Aktualne konkursy:

PO IR Działanie 4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe, Poddziałanie 4.1.2 „Regionalne agendy naukowo – badawcze”

PO IR Działanie 4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe, Poddziałanie 4.1.4 „Projekty aplikacyjne”


Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego

Harmonogram 2017 (wersja z dnia 14.06.2017)

Aktualne ogłoszenia o naborach wniosków

RPO WŚ Działanie 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości _ wsparcie na projekty badawcze

RPO WŚ Działanie 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości_wsparcie na rozwój lub stworzenie nowego zaplecza badawczo – rozwojowego przedsiębiorstw


Program Operacyjny Polska Cyfrowa 

Harmonogram 2017 (wersja z dnia 31.05.2017)

Aktualne konkursy

PO PC Poddziałanie 2.3.1 Cyfrowe udostępnianie informacji sektora publicznego (ISP) ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki


Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 

Harmonogram 2017 (wersja 24.04.2017)

Aktualne konkursy

PO IS Działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna

PO IŚ Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego


Program Operacyjny Polska Wschodnia 

Harmonogram 2017 (wersja 31.01.2017)

Aktualne konkursy


 


Baza Konkurencyjności Funduszy Europejskich