Dział Projektów Badawczo – Rozwojowych

 

kierownik bud. pok. tel./fax email
mgr Maciej Skrzypczak ico_bud_a_30px 18b(c) ico_tel_30px (41) 34 24 192 ico_mail_30px mskrzypczak@tu.kielce.pl
pracownicy bud. pok. tel./fax email
mgr inż. Małgorzata Człowiekowska ico_bud_a_30px 18c ico_tel_30px (41) 34 24 192 ico_mail_30px czlowiekowska@tu.kielce.pl

 

Dział Projektów Badawczo – Rozwojowych jest jednostką podlegającą bezpośrednio Prorektorowi ds. Badań Naukowych i Współpracy z Przemysłem.

Zakres funkcjonowania Działu określa Zarządzanie Nr 48/17 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z 19 czerwca 2017 r.

 

Zadania Działu Projektów Badawczo – Rozwojowych:

1)  informacja i promocja dot. możliwości finansowania działalności badawczo – rozwojowej, w tym ze środków UE i EOG oraz oddziaływanie na aktywność naukowo – badawczą na wydziałach w tym zakresie,

2)  instruktaż i pomoc w przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej, w tym projektów z programu „Horyzont 2020”,

3)  obsługa formalno-prawna i finansowa realizacji projektów, ewaluacja wykonania, kontrola prawidłowości wykorzystania środków oraz uczestnictwo w procedowaniu zamówień publicznych,

4)  ewidencja, przygotowanie raportów, sprawozdań oraz wniosków o płatność, archiwizacja dokumentacji,

5)  opracowanie i aktualizowanie wewnętrznych procedur oraz aktów prawnych dotyczących działalności B+R,

6)  administrowanie Bazą Danych Ekspertów, Technologii i Aparatury Naukowo Badawczej (baza BETA),

7)  wykonywanie zadań związanych z zachowaniem warunków umowy i utrzymaniem trwałości projektów.