Patronat

Elżbieta Bieńkowska – Wicepremier, Minister Infrastruktury i Rozwoju

Janusz Piechociński – Wicepremier, Minister Gospodarki

Prof. Lena Kolarska-Bobinska – Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

NCBiR


Cel konferencji organizowanej z okazji 10-lecia uczestnictwa Polski w Unii Europejskiej

  • przedstawienie osiągnięć Uczelni w aspekcie pozyskanych środków finansowych UE 
  • zapoznanie uczestników z infrastrukturą badawczą poszczególnych wydziałów  
  • nawiązanie ścisłej współpracy w zakresie pozyskiwania środków z nowego programu UE na lata 2014-2020 oraz programu Horyzont 2020
  • podjęcie tematyki prac badawczych przedsiębiorstw w ramach konkursów NCN i NCBiR
  • integracja podmiotów gospodarczych zajmujących się innowacją, transferem technologii, promocją badań i działalnością inwestycyjną

Ramowy program konferencji 

miejsce – Główna Aula Wykładowa, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, Kielce

5 maja 2014 – Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn
6 maja 2014 – Wydział Budownictwa i Architektury
7 maja 2014 – Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki
8 maja 2014 – Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego
9 maja 2014 – Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki900 – 1000 – rejestracja uczestników
1000 – 1030 – wystąpienie Rektora – prof. Stanisława Adamczaka, dr h.c.
1030 – 1130 – Finansowanie prac naukowo-badawczych w perspektywie
                      środków finansowych Unii Europejskiej na lata 2014-2020
                     – prof. Bogdan Antoszewski – Prorektor ds. Ogólnych

1130 – 1230 – prezentacja laboratoriów wydziału doposażonych w ramach projektów Unii Europejskiej 
                     – wystąpienie Dziekana Wydziału

1230 – 1400 – zwiedzanie laboratoriów wydziałowych cz. I; dyskusja
1400 – 1500 – poczęstunek
1500 – 1800 – zwiedzanie laboratoriów wydziałowych cz. II; dyskusja; podsumowanie


Komitet Honorowy

dr Alicja Adamczak – Prezes Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej 
dr Olaf Gajl – Dyrektor Ośrodka Przetwarzania Informacji 
Marek Goliszewski  – Prezes Business Centre Club 
Adam Jarubas – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego 
Edmund Kaczmarek – Przewodniczący Konwentu Starostów 
Wojciech Lubawski – Prezydent Miasta Kielce 
Bożena Lublińska-Kasprzak – Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości  
Ewa Mańkiewicz-Cudny – Prezes Zarządu Głównego Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT 
Bożentyna Pałka-Koruba – Wojewoda Świętokrzyski
Zdzisław Wrzałka – Starosta Powiatu Kieleckiego 


Współorganizatorzy

Targi Kielce – Prezes Andrzej Mochoń
Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa – Prezydent Ryszard Zbróg
Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii – Prezes Zarządu Łukasz Bilski 
Kielecki Park Technologiczny – Dyrektor Szymon Mazurkiewicz
Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice” S.A. – Prezes Zarządu Cezary Tkaczyk


Komitet Organizacyjny

Przewodniczący
Rektor Politechniki Świętokrzyskiej – prof. dr hab. inż. Stanisław Adamczak, dr h.c.

Zastępca Przewodniczącego
Prorektor ds. Innowacyjnej Gospodarki i Współpracy z Przemysłem – prof. dr hab. Krzysztof Grysa

Wydział Budownictwa i Architektury
Prodziekan  ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą – dr hab. inż. Jerzy Wawrzeńczyk, prof. PŚk

Wydział Elektrotechniki Automatyki i Informatyki
Prodziekan ds. Nauki i Promocji – dr hab. inż. Roman Deniziak, prof. PŚk

Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki
Prodziekan ds. Nauki i Rozwoju Kadry – dr hab. inż. Tomasz Kozłowski, prof. PŚk

Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn
Prodziekan ds. Badań Naukowych – dr hab. inż. Włodzimierz Makieła, prof. PŚk

Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego
Prodziekan ds. Nauki i Badań – dr hab. Artur Maciąg, prof. PŚk

koordynator – Ewa Karońska


Kontakt

tel. 41 34 24 540, e-mail promocja@tu.kielce.pl 


Patronat medialny

Gazeta Wyborcza           Echo Dnia