Kielce 17-18  września 2014

organizatorzy: Politechnika Świętokrzyska – Wydział Budownictwa i Architektury

oraz Agencja M Promotion – realizator „Branżowego programu promocji branży ochrony  i zachowania zabytków”

pod Honorowym Patronatem

Rektora Politechniki Świętokrzyskiej – prof. dr hab. inż. Stanisława Adamczaka, dr h.c.


Seminarium adresowane jest do architektów, inżynierów budownictwa i konserwatorów zabytków prowadzących badania, projektowanie i prace konserwatorskie. Problematyka seminarium skupia się na wymianie informacji i doświadczenia pomiędzy praktykami różnych specjalności. Organizatorzy zaprosili kilku zagranicznych ekspertów (Austria, Egipt, Libia, Indie, Rosja, Wietnam), by podzielili się wiedzą  o projektach  konserwatorskich i lokalnych uwarunkowaniach ich realizacji. Międzynarodowy charakter spotkania ma służyć rozszerzeniu i wymianie zawodowego doświadczenia i dobrych praktyk. Seminarium pozwoli na zapoznanie się z miejscowymi uwarunkowaniami wpływającymi na prowadzone prace konserwatorskie i doktrynę konserwatorską.


Komitet Naukowy

Przewodniczący  –  dr hab. inż. Marek Iwański, prof. PŚk

– Dziekan Wydziału Budownictwa  i Architektury

Członek – dr hab. inż. arch. Lucjan Kamionka – Kierownik Katedry Architektury i Urbanistyki  

Członek – dr inż. arch. Marek Barański

Członek – dr hab. inż.  Andrzej Żaboklicki

Sekretarz – dr inż. arch. Małgorzata Doroz – Turek


Komitet Organizacyjny

dr inż. arch. Dariusz Piotrowicz

mgr inż arch. Agnieszka Sempioł

mgr inż. arch Jagoda Juruś


Program seminarium


kontakt /pytania

dr arch Marek Barański
tel. +48/606202695
e-
mail pkz.baranski@gmail.com