dyrektor bud. pok. tel./fax email
dr hab. inż. Bożena Kaczmarska ico_bud_a_30px 17b ico_tel_30px 41 34-24-486 ico_mail_30px bozena.kaczmarska@tu.kielce.pl 

 

pracownicy bud. pok. tel./fax email
mgr inż. Małgorzata Kita ico_bud_a_30px 17a ico_tel_30px 41 34-24-358 ico_mail_30px mchechelska@tu.kielce.pl

Zakład Prawa Własności Intelektualnej

kierownik bud. pok. tel./fax email
dr hab. inż. Bożena Kaczmarska ico_bud_a_30px 17b ico_tel_30px 41 34-24-486 ico_mail_30px bozena.kaczmarska@tu.kielce.pl 

 

pracownicy bud. pok. tel./fax email
dr Alicja Adamczak ico_bud_a_30px 3.01 ico_tel_30px   ico_mail_30px  
dr Magdalena Kotulska ico_bud_a_30px 17 ico_tel_30px   ico_mail_30px mkotulska@tu.kielce.pl
dr Katarzyna Ossowska ico_bud_a_30px 17 ico_tel_30px   ico_mail_30px kossowska@tu.kielce.pl
dr hab. Łukasz Wojcieszak ico_bud_a_30px 1.11 ico_tel_30px   ico_mail_30px  lwojcieszak@tu.kielce.pl
mgr Barbara Maj-Malinowska ico_bud_a_30px 17 ico_tel_30px   ico_mail_30px bmalinowska@tu.kielce.pl