dyrektor bud. pok. tel./fax e-mail
dr Stanisław Hojda dr Stanisław Hojda CS 5 ico_tel_30px   ico_mail_30px shojda@tu.kielce.pl

 


 

z-ca dyrektora

ds. dydaktycznych

bud. pok. tel./fax e-mail
mgr Marek Kalwat CS   ico_tel_30px   ico_mail_30px mkalwat@tu.kielce.pl

pracownicy bud. pok. tel./fax e-mail

mgr Jarosław Niebudekmgr Jarosław Niebudek

 

CS 8 ico_tel_30px   ico_mail_30px

niebudek@tu.kielce.pl

mgr Katarzyna Siudakmgr Katarzyna Siudak CS 8 ico_tel_30px   ico_mail_30px ksiudak@tu.kielce.pl
mgr Wiesław Sobońmgr Wiesława Soboń CS 8 ico_tel_30px   ico_mail_30px wsobon@tu.kielce.pl
mgr Zygmunt Kamysmgr Zygmunt Kamys CS 8 ico_tel_30px   ico_mail_30px zkamys@tu.kielce.pl
dr Jacek Gawron CS 8 ico_tel_30px   ico_mail_30px jgawron@tu.kielce.pl
mgr Magdalena Kamysmgr Magdalena Kamys CS 8 ico_tel_30px   ico_mail_30px mkamys@tu.kielce.pl
mgr Artur Obarzanek CS 8 ico_tel_30px   ico_mail_30px aobarzanek@tu.kielce.pl
mgr inż Jakub Skorupa CS 4 ico_tel_30px  41 34 24 293 ico_mail_30px jskorupa@tu.kielce.pl
Daniel Mańka CS 19 ico_tel_30px   ico_mail_30px  

Dyżury pracowników Centrum Sportu w czasie letniej sesji egzaminacyjnej:

dr Stanisław Hojda 

poniedziałek 9:00 – 10:30, czwartek 9:00 – 10:30 (poza urlopem 17.07-05.09)

mgr Marek Kalwat 

poniedziałek 3.07 w godz. 9:00 – 10:30
wtorek 4.07 w godz. 9:00 – 10:30
środa 5.07 w godz. 9:00 – 10:30
czwartek 6.07 w godz. 9:00 – 10:30
środa 9 i 16.08 w godz. 9:00 – 10:30
środa 13 i 20.09 w godz. 9:00 – 10:30

mgr Jarosław Niebudek 

środa 9:00 – 11:00 (poza urlopem 24.07 – 05.09)

mgr Katarzyna Siudak 

poniedziałek 8:00 – 9:30 (poza urlopem 24.07 – 12.09)

mgr Wiesława Soboń 

poniedziałek 8:00 – 9:30 (poza urlopem 24.07 – 31.08)

mgr Zygmunt Kamys

poniedziałek 8:00 – 9:00
wtorek 8:00 – 9:00
(poza urlopem 11.07 – 31.08)

dr Jacek Gawron 

środa 9:00 – 11:00 (poza urlopem 24.07 – 05.09)

mgr Artur Obarzanek 

poniedziałek 9:00 – 10:30 (poza urlopem 17.07 – 29.08)