dyrektor bud. pok. tel./fax e-mail

dr Stanisław Hojda dr Stanisław Hojda

Dyżur: poniedziałek, czwartek 9:30 – 11:00

CS 5 ico_tel_30px   ico_mail_30px shojda@tu.kielce.pl

 


 

z-ca dyrektora

ds. dydaktycznych

bud. pok. tel./fax e-mail

mgr Marek Kalwat

Dyżur: wtorek 9:30 – 11:00

CS   ico_tel_30px   ico_mail_30px mkalwat@tu.kielce.pl

pracownicy bud. pok. tel./fax

e-mail

mgr Jarosław Niebudekmgr Jarosław Niebudek

Dyżur: środa 11:30 – 13:00

CS 8 ico_tel_30px   ico_mail_30px

niebudek@tu.kielce.pl

mgr Katarzyna Siudakmgr Katarzyna Siudak

Dyżur: czwartek 10:00 – 11:30

CS 8 ico_tel_30px   ico_mail_30px ksiudak@tu.kielce.pl

mgr Wiesław Sobońmgr Wiesława Soboń

Dyżur: poniedziałek 13:30 – 15:00

CS 8 ico_tel_30px   ico_mail_30px wsobon@tu.kielce.pl

mgr Zygmunt Kamysmgr Zygmunt Kamys 

Dyżur: wtorek 10:00 – 11:30

CS 8 ico_tel_30px   ico_mail_30px zkamys@tu.kielce.pl

dr Jacek Gawron

Dyżur: czwartek 9:30 – 11:00

CS 8 ico_tel_30px   ico_mail_30px jgawron@tu.kielce.pl
mgr Magdalena Kamysmgr Magdalena Kamys CS 8 ico_tel_30px   ico_mail_30px mkamys@tu.kielce.pl

mgr Artur Obarzanek

Dyżur: piątek 9:30 – 11:00

CS 8 ico_tel_30px   ico_mail_30px aobarzanek@tu.kielce.pl
mgr inż Jakub Skorupa CS 4 ico_tel_30px  41 34 24 293 ico_mail_30px jskorupa@tu.kielce.pl
Daniel Mańka CS 19 ico_tel_30px   ico_mail_30px