Ćwiczenia praktyczne z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej skierowane do studentów Politechniki Świętokrzyskiej

Studenci PŚk nauczą się podejmować czynności, niezbędne do ratowania życia ludzkiego:

  • wczesne rozpoznanie i wezwanie pomocy- jak sprawdzić obecność zachowanego spontanicznego oddechu i krążenia; określić stan poszkodowanego;
  • wczesne rozpoczęcie resustytacji krążeniowo-oddechowej- jak wykonać resustytację aby podtrzymać funkcje życiowe do czasu przyjazdu karetki (z wykorzystaniem fantomu człowieka);
  • ćwiczenia wczesnej defiblyracji;

Ćwiczenia prowadzone będą przez zespół wykwalifikowanych ratowników medycznych z Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.
Studenci, którzy wezmą udział w zajęciach otrzymają imienne zaświadczenia, potwierdzające nabyte podczas ćwiczeń umiejętności.

Osoby zainteresowane proszę o nadsyłanie e-maili na kontakt: anowocien@tu.kielce.pl wraz z następującymi informacjami:
imię i nazwisko; data i miejsce urodzenia; wydział, kierunek, rok i forma studiów (st/nst).
Proszę także o dokonanie wyboru godziny (8.00/9.30).

Ćwiczenia odbędą się 8 marca 2017 w Małej Sali Senatu PŚk, Budynek Rektoratu i Biblioteki Głównej, Politechnika Świętokrzyska

  1. Tura: Godzina 8.00
  2. Tura: Godzina 9.30

Z uwagi na praktyczny charakter zajęć, liczba miejsc jest ograniczona.