XVI Konkurs o Nagrodę im. Profesora Zbigniewa Engela ogłoszony przez Fundację Rodziny Engelów

Informujemy, że ogłoszona została XVI edycja Konkursu o Nagrodę im. prof. Zbigniewa Engela za najlepszą pracę w dziedzinie badań podstawowych. Konkurs adresowany jest do pracowników naukowo-dydaktycznych Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechniki Krakowskiej oraz Politechniki Świętokrzyskiej, którzy nie przekroczyli 35 roku życia. Termin składania wniosków do 30 kwietnia 2017 r.