Na stronie „Katalog studiów” dodano plik „Minimalna liczba ECTS_2017_2018”