Trwa dodatkowa rekrutacja na wyjazdy studentów na studia oraz praktykę w ramach Programu ERASMUS+. 
Wymagane dokumenty należy składać u właściwego Koordynatora Wydziałowego – studia lub praktyka.
Więcej informacji tutaj lub w Dziale Rozwoju Kadry Naukowej i Współpracy Międzynarodowej, pokój 4.09 budynek C. 
Termin składania dokumentów upływa 27 października 2017.