W związku z działaniem w dziedzinie: klimat, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce (Climate Action, Environment, Resource Efficiency and Raw Materials) w ramach Programu Horyzont 2020, Krajowy Punkt Kontaktowy przesłał informację na temat dwóch interesujących wydarzeń, które mogą stać się okazją do poszukiwania partnerów do projektów w ramach w/w programu.

 

• 25-26 maja 2016, Montpellier (Francja): spotkanie brokerskie Pro’Hydro 2016 (https://www.b2match.eu/prohydro2016?locale=en-US) towarzyszące Wystawie Wodnej Hydrogaïa (http://www.hydrogaia-expo.com/?lang=en). To wydarzenie skupia się na technologiach wodnych.

Partnerem wiodącym jest: Langwedocja-Roussillon Chamber of Commerce

 

• 17 czerwca 2016, Bruksela: Event E2Tech4Cities 2016: spotkanie brokerskie w ramach Tygodnia Zrównoważonej Energii UE 2016 (https://www.b2match.eu/e2tech4cities2016/), którego tematyka dotyczy efektywności energetycznej i technologii w miastach.

Partnerem wiodącym: impulse.brussels

 

Informacje na temat rejestracji oraz programy spotkań są zamieszczone na stronach internetowych tych wydarzeń.

 

W przypadku zainteresowania udziałem w jednym z wymienionych wydarzeń, proszę o kontakt z Panem Maciejem Skrzypczakiem:

tel. 192,

e-mail: mskrzypczak@tu.kielce.pl