Time

Start:
End:

Address

Głowna Aula Wykładowa

Description

X edycja Ogólnopolskiego Dnia Otwartego Tylko Dla Dziewczyn
w Politechnice Świętokrzyskiej
30 marca 2017 r.

Uwaga, proszę o zgłaszanie grupy: tel. 41 34 24 540 lub e-mail ewa.karonska@tu.kielce.pl

godz. 10.00 – 11.00 – spotkanie informacyjne – Główna Aula Wykładowa Politechniki Świętokrzyskiej

w programie:

 • prezentacja oferty edukacyjnej uczelni – Rektor – prof. dr hab. inż. Wiesław Trąmpczyński

 • pokaz filmów zrealizowanych przez zespół Telewizji Interaktywnej Uczelni

 • wykład pt. „WODA – NAJBARDZIEJ NIEZWYCZAJNA CIECZ WE WSZECHŚWIECIE”

– Prorektor ds. Rozwoju Kadry i Współpracy z Zagranicą – dr hab. inż. Tomasz Kozłowski, prof. PŚk

Woda stanowi jeden z głównych motywów ludzkiej cywilizacji i kultury. Ale czy woda naprawdę jest taka niezwykła? Może to ze względu na jej znaczenie dla życia na Ziemi przypisujemy jej jakieś specjalne cechy? A jednak – aż 66 właściwości wody uznano za absolutnie anomalne w porównaniu ze wszystkimi innymi znanymi substancjami! To właśnie dzięki tym cechom wody życie mogło powstać, rozwinąć się i utrzymać na skalistym skrawku Kosmosu, zamieszkiwanym przez ludzi, zwierzęta, rośliny i bakterie.

 • konkurs z nagrodami

godz. 11°°-13°° propozycje wydziałów:


Wydział Budownictwa i Architektury – budynek A

 • warsztaty rysunkowe – hol, I piętro budynek A; prowadzi Katedra Architektury i Urbanistyki

 • wystawa prac rysunkowych studentów kierunku architektura

 • zwiedzanie/prezentacja Laboratorium Katedry Inżynierii Komunikacyjnej

 • zwiedzanie/prezentacja Laboratorium Katedry Technologii i Organizacji Budownictwa

 • zwiedzanie/prezentacja Laboratorium Katedry Wytrzymałości Materiałów, Konstrukcji Betonowych i Mostowych


Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki – budynek D, hala laboratoryjna

 • prezentacja laboratoriów wydziału:

techniki oświetleniowej, pomiarów wielkości elektrycznych, sterowania maszyn i  napędów elektrycznych, techniki wysokich napięć, systemów sterowania i automatyki


Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki – budynek Energis

 • prezentacja Wydziału – sala 4.09, prowadzi – Prodziekan ds. Studenckich i Dydaktyki dr Magdalena Woźniak

 • prezentacje (w grupach lub podgrupach w zależności od zainteresowania)

  • Laboratorium Fotogrametrii i Teledetekcji  – sala 2.15, bud. Energis

   • zastosowanie fotogrametrii w geomatyce – stacje fotogrametryczne 

– prowadzą mgr inż. Aleksandra Semaniak, mgr inż. Kamil Borek

   • wykorzystanie dronów i skanerów laserowych w pomiarach geodezyjnych

– prowadzą mgr inż. Karol Krawczyk, mgr inż. Grzegorz Granek

  • Laboratorium Odnawialnych Źródeł Energii  –

   • spalanie biomasy – piwnica bud. A – prowadzi mgr inż. Joanna Pasternak 

   • pompy ciepła,  wentylatory, termowizja – poziom „-1” bud. Energis

– prowadzą dr Ewa Zender, mgr inż. Mariola Starzomska

  • Laboratorium Technologii Wody i Ścieków – sala 5.21 bud. A

   • oczyszczanie ścieków – prowadzi dr inż. Magdalena Dańczuk

  • Badanie infrastruktury podziemnej -– prowadzi dr inż. Justyna Lisowska  

Mobilne Laboratorium inspekcji telewizyjnej nie przełazowych sieci infrastruktury podziemnej (samochód Renault) – przed wejściem do budynku Energis


Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn – budynek B i laboratoria w Dąbrowie

I grupa

 • Laboratorium Systemów Pneumatronicznych – sala103 HB, bud. B

– prowadzi – Prodziekan ds. Studenckich i Dydaktyki dr Jakub Takosoglu

 • Pracownia Mechatroniki – sala 113 HB, bud. B –- prowadzi – Prodziekan ds. Studenckich i Dydaktyki dr Jakub Takosoglu

 • Laboratorium Niekonwencjonalnych Technik Wytwarzania 111HB, bud. B

 • Laboratorium Komputerowych Pomiarów Wielkości Geometrycznych -sala 8H, bud. B

 • Pokaz łazika marsjańskiego – I piętro – hol bud. B

II grupa

Laboratorium w Dąbrowie – prowadzi dr inż. Rafał Jurecki

 • przejazd spod uczelni do Dąbrowy specjalnym autokarem-laboratorium wyposażonym w nowoczesną aparaturę do badań bezpieczeństwa w transporcie – grupa do 30 osób

 • testy umiejętności – za kierownicą dynamicznego symulatora jazdy samochodem


Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego – budynek C

 • Laboratorium Prototypowania – pokaz pracy skanera i drukarek 3D

– budynek C, sala 2.12

 • Prototypowanie procesów produkcyjnych 3D – pracownia komputerowa -bud. C,

sala 4.30 – zajęcia prowadzi dr inż. Sławomir Luściński

 • GIS na co dzień – wykonanie projektu „Mapy tematyczne – projektowanie i realizacja w Quantum GIS” (np. mapy turystycznej województwa świętokrzyskiego)

– pracownia komputerowa, sala 4.25, bud. C – zajęcia prowadzi dr Małgorzata Sokała


godz. 13.30 – Bieg w kasku:

Do pokonania 1,2 km dookoła kampusu Politechniki Świętokrzyskiej (start i meta przy gmachu Rektoratu i Biblioteki Głównej)
Uczestnicy „Biegu w kasku” rejestrują się na stronie http://biegwkasku.pl/
Wszyscy zarejestrowani uczestnicy otrzymają na pamiątkę kaski.


http://www.dziewczynynapolitechniki.pl/uczelnie/politechnika-swietokrzyska 

 

Launch Event