Fundusze na wynalazki

Fundusze na wynalazki

Politechnika Świętokrzyska, jako partner konsorcjum, znalazła się na wysokim, piątym miejscu listy rankingowej wniosków zgłoszonych do programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Inkubator Innowacyjności+”.

Liderem konsorcjum jest Uniwersytet Warszawski, a wśród partnerów są także spółki UWRC Sp. z o.o. (spółka celowa UW) i NanoTechIP Sp. z o.o. (spółka celowa Instytutu Fizyki PAN). Program „Inkubator Innowacyjności+”, który będzie trwał dwa lata, ma na celu promocję osiągnięć naukowych, zwiększenie ich wpływu na rozwój innowacyjności oraz wzmocnienie współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym. Ma wspierać proces zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności w zakresie komercjalizacji. Działania podjęte w ramach programu powinny doprowadzić do zastosowania wyników tych badań i prac na gruncie konkretnych rozwiązań rynkowych. Na realizację programu „Inkubator Innowacyjności+” MNiSW przeznaczyło 50 mln zł, które zostaną rozdysponowane na 20 projektów. Konsorcjum, którego partnerem jest Politechnika, wnioskowało o maksymalną kwotę bliską 3 mln zł.

Fundusze zdobyte w ramach programu umożliwią finansowanie budowy prototypów wynalazków lub prac przedwdrożeniowych projektów opracowanych przez studentów, doktorantów lub pracowników Uczelni oraz pozwolą zintensyfikować działania związane z procesem komercjalizacji. Projekt będzie realizował nowopowstały Ośrodek Transferu Technologii Politechniki Świętokrzyskiej.