Harmonogram sesji letniej i poprawkowej

Studia stacjonarne:

EDUKACJA TECHNICZNO INFORMATYCZNA

EKONOMIA

INŻYNIERIA DANYCH

LOGISTYKA

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

Studia niestacjonarne:

EKONOMIA

LOGISTYKA

ZARZADZANIE I INZYNIERIA PRODUKCJI