Harmonogramy egzaminów w sesji zimowej w roku akademickim 2016/2017:

EKONOMIA niestacjonarne

EKONOMIA stacjonarne

INŻYNIERIA DANYCH stacjonarne

LOGISTYKA niestacjonarne

LOGISTYKA stacjonarne

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI niestacjonarne

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI stacjonarne