Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 

Harmonogram 2017 (wersja 30.01.2017)

Aktualne konkursy:

 

POIR 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw

POIR 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa (01.03.2017 – 30.06.2017)

 

POIR 1.2 Sektorowe programy B+R IUSER – inteligentne urządzenia i systemy do generacji energii oraz zarządzania systemami i elementami energetyki rozproszonej lub rozsianej (21.11.2016 – 28.02.2017)

POIR 1.2 Sektorowe programy B+R INNOCHEM – sektor chemiczny (01.03.2017 – 28.04.2017)

POIR 1.2 Sektorowe programy B+R INNONEUROPHARM – sektor chemiczny (22.02.2017 – 07.04.2017)

POIR 1.2 Sektorowe programy B+R INNOWACYJNY RECYKLING (28.02.2017 – 21.04.2017)

POIR 1.2 Sektorowe programy B+R WoodINN (14.03.2017 – 28.04.2017)

 

POIR 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R 

POIR 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne (20.02.2017 – 29.03.2017)


Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Harmonogram 2017 (wersja 30.11.2016)

Aktualne konkursy

 

POPC 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych (30.12.2016-28.02.2017)

 

POPC 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego

POPC 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki”:

typ I projektu: cyfrowe udostępnienie ISP ze źródeł administracyjnych (30.09.2016-31.03.2017)

typ II projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki (30.09.2016-31.03.2017)


Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 

Harmonogram 2017 (wersja 30.11.2016 r.)

Aktualne konkursy


Program Operacyjny Polska Wschodnia 

Harmonogram 2017 (wersja 28.11.2016)

Aktualne konkursy


Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego

Harmonogram 2017 (wersja 24.11.2016)

Aktualne ogłoszenia o naborach wniosków


Baza Konkurencyjności Funduszy Europejskich