kierunek: Geodezja i Kartografia

studia stacjonarne I stopnia: 1, 2 rok

studia stacjonarne I stopnia: 3 rok

studia niestacjonarne I stopnia: 1 rok

studia niestacjonarne I stopnia: 2, 3, 4, rok

kierunek: Inżynieria Środowiska

studia stacjonarne I stopnia

studia stacjonarne II stopnia: 1 rok

studia niestacjonarne I i II stopnia

kierunek: Odnawialne Źródła Energii

studia stacjonarne I stopnia: 1 rok