Uwaga, Studenci I roku studiów stacjonarnych kierunki: Edukacja Techniczno – Informatyczna, Ekonomia, Logistyka, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji. Inauguracja roku akademickiego 2014/2015 odbędzie się 1 października 2014 o godzinie 9:50 w Auli Głównej nr 3 (budynek obok biblioteki). Obecność obowiązkowa. Obowiązuje strój uroczysty.

Prodziekani ds. studenckich i dydaktyki WZiMK
dr Barbara Kruk, dr Małgorzata Sokała