Uwaga,
Studenci I roku studiów stacjonarnych I stopnia wszystkich kierunków Wydziału Mechatroniki i Budowy 
Maszyn.

Inauguracja roku akademickiego 2014/2015 odbędzie się dnia 1 października 2014 r. (środa) o godz. 8:00 w Auli Głównej 3. Obecność obowiązkowa. Obowiązuje strój uroczysty. Zajęcia dydaktyczne zaplanowane po inauguracji odbywają się zgodnie z planem zajęć.

Dziekan Wydziału Mechatroniki i Budowy Maszyn

prof. dr hab. inż. Zbigniew Koruba