Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2017/2018,

4 października 2017 r. o godz. 1500 
Główna Aula Wykładowa,
Kielce, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7

Zapraszamy na transmisję online z wydarzenia.


Program uroczystości:

  • Ceremonia otwarcia i powitanie zaproszonych gości
  • Wystąpienie inauguracyjne Rektora prof. Wiesława Trąmpczyńskiego
  • Immatrykulacja studentów I roku
  • Wystąpienia zaproszonych gości
  • Wręczenie odznaczeń i dyplomów
  • Wykład inauguracyjny prof. dr. hab. inż. Wojciecha Radomskiego, dr. h.c.
    pt. „Rozwój nauki i techniki budowlanej a mostownictwo”.