Uwaga,
Studenci I roku studiów stacjonarnych I stopnia
kierunki: budownictwo oraz architektura

Inauguracja roku akademickiego 2014/2015 odbędzie się dnia 1 października 2014 r. (środa) o godz. 8:30 w Auli 409, budynek Energis. Obecność obowiązkowa. Obowiązuje strój uroczysty.
Zajęcia dydaktyczne zaplanowane po inauguracji odbywają się zgodnie z planem zajęć.

Dziekan WBiA
prof. Marek Iwański