kierownik bud. pok. tel./fax email
mgr Iwona Ciosk ico_bud_a_30px 41 ico_tel_30px 41 34-24-783 ico_mail_30px rekic@tu.kielce.pl

pracownicy bud. pok. tel./fax email
mgr inż. Monika Dziedzic ico_bud_a_30px 42 ico_tel_30px  41 34-24-100 ico_mail_30px mdudek@tu.kielce.pl
inż. Agnieszka Jaśkiewicz ico_bud_a_30px 46 ico_tel_30px  41 34-24-102 ico_mail_30px a.jaskiewicz@tu.kielce.pl
mgr Grażyna Sołtys ico_bud_a_30px 5 ico_tel_30px  41 34-24-101 ico_mail_30px g.soltys@tu.kielce.pl
mgr inż. Anna Sosnowska ico_bud_a_30px 47 ico_tel_30px  41 34-24-109 ico_mail_30px asosnowska@tu.kielce.pl