EFS | Politechnika Świętokrzyska

EFS

Maj
08

Politechnika Świętokrzyska nowoczesną uczelnią w europejskiej przestrzeni gospodarczej

  Politechnika Świętokrzyska realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. Politechnika Świętokrzyska nowoczesną uczelnią w europejskiej przestrzeni gospodarczej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych nr projektu: POWR.03.05.00-00-Z202/17-01 okres realizacji: 01.05.2018 – 30.04.2022 Wartość projektu: 7 632 168,98 w tym dofinansowanie projektu ze środków UE: 6 432 392,02 zł Celem projektu […]

Utworzył Miłosz | EFS
Czytaj więcej
Mar
08

Profilaktyka.Aktywność.Praca – Aktywizacja prozdrowotna pracowników PŚk

Politechnika Świętokrzyska i Spółka CenterMed realizują partnerski projekt pt. „Profilaktyka. Aktywność. Praca – Aktywizacja prozdrowotna pracowników Politechniki Świętokrzyskiej”. Projekt współfinasowany jest ze środków Unii Europejskiej,  z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Działanie RPSW.08.02.00 Aktywne i zdrowe starzenie się Poddziałanie RPSW.08.02.01 Przeciwdziałanie przedwczesnemu opuszczaniu rynku […]

Utworzył Miłosz | EFS
Czytaj więcej
Cze
08

Politechnika partnerem projektu

Politechnika Świętokrzyska jako Partner realizuje projekt pt. ,,Specjalizacja zawodowa dla branży horyzontalnej – zrównoważony rozwój energetyczny na potrzeby świętokrzyskiego przemysłu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, Priorytet RPSW.08.00.00 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie RPSW.08.05.00 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego, Poddziałanie RPSW.08.05.01 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz […]

Utworzył Daniel | EFS
Czytaj więcej
Maj
24

Program rozwoju kompetencji studentów WBiA

Politechnika Świętokrzyska realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. ,,Program rozwoju kompetencji studentów Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach’’ w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, nr projektu: POWR.03.01.00-00-K125/16 okres realizacji: 01.05.2017 – 30.04.2020 Wartość projektu: 143 910,18 w tym dofinansowanie projektu ze środków UE: 121 287,50 zł Celem […]

Utworzył Daniel | EFS
Czytaj więcej