EFS | Politechnika Świętokrzyska

EFS

Mar
08

Profilaktyka.Aktywność.Praca – Aktywizacja prozdrowotna pracowników PŚk

Politechnika Świętokrzyska i Spółka CenterMed realizują partnerski projekt pt. „Profilaktyka. Aktywność. Praca – Aktywizacja prozdrowotna pracowników Politechniki Świętokrzyskiej”. Projekt współfinasowany jest ze środków Unii Europejskiej,  z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Działanie RPSW.08.02.00 Aktywne i zdrowe starzenie się Poddziałanie RPSW.08.02.01 Przeciwdziałanie przedwczesnemu opuszczaniu rynku […]

Utworzył Milosz Pindur | EFS
Czytaj więcej
Cze
08

Politechnika partnerem projektu

Politechnika Świętokrzyska jako Partner realizuje projekt pt. ,,Specjalizacja zawodowa dla branży horyzontalnej – zrównoważony rozwój energetyczny na potrzeby świętokrzyskiego przemysłu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, Priorytet RPSW.08.00.00 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie RPSW.08.05.00 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego, Poddziałanie RPSW.08.05.01 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz […]

Utworzył Daniel Mazur | EFS
Czytaj więcej
Maj
24

Program rozwoju kompetencji studentów WBiA

Politechnika Świętokrzyska realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. ,,Program rozwoju kompetencji studentów Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach’’ w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, nr projektu: POWR.03.01.00-00-K125/16 okres realizacji: 01.05.2017 – 30.04.2020 Wartość projektu: 143 910,18 w tym dofinansowanie projektu ze środków UE: 121 287,50 zł Celem […]

Utworzył Daniel Mazur | EFS
Czytaj więcej

Witryna wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close