Samorząd Studencki i Music Lab Wydziału Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki Politechniki Świętokrzyskiej zapraszają Pracowników i Studentów WIŚGiE na uroczysty Koncert Wigilijny „Wspólne Kolędowanie”, który odbędzie się 20 grudnia 2016 r. o godzinie 13.30 w sali Klubu Studenckiego w budynku Energis.
W programie kolędy i pastorałki w wykonaniu Music Lab i studentów Inżynierii Środowiska studiów stacjonarnych II stopnia.

zaproszenie