Tematem przewodnim konferencji będzie efektywne wdrażanie innowacji i stymulowanie internacjonalizacji polskich firm technologicznych oraz młodych firm typu start-up. Podczas wydarzenia prelegenci skupią się na problemach związanych z komercjalizacją wiedzy i technologii, zarówno w odniesieniu do środowiska naukowego jak i biznesu, oraz z rozwojem i internacjonalizacją firm technologicznych przy wsparciu ośrodków innowacji. Nie zabraknie również przykładów zagranicznych dobrych praktyk w tym zakresie. W sposób szczególny omówione zostaną zagadnienia związane z monitorowaniem efektów wsparcia udzielanego przez ośrodki innowacji i przedsiębiorczości, a także praktyczne aspekty świadczenia usług na rzecz firm.

Konwencja konferencji będzie sprzyjać dyskusjom, wymianie doświadczeń między uczestnikami oraz poszukiwaniu nowych rozwiązań na poruszane problemy.

Tegoroczna konferencja jest również okazją do świętowania dwóch jubileuszy: 10-lecia Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Warmińsko–Mazurskiego w Olsztynie oraz 25-lecia powołania do życia Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce.

Więcej informacji na stronie organizatora.