Konkurs na najlepsze innowacje

Konkurs na najlepsze innowacje

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach zaprasza do udziału w konkursie na najlepsze innowacje o nagrodę NOVATOR 2016.

Celem Konkursu NOVATOR, zainicjowanego przez SIPH w 2006 roku, jest propagowanie innowacyjności w gospodarce, promocja firm, które mają największe osiągnięcia w dziedzinie wprowadzania innowacji i kształtowanie pozytywnego wizerunku gospodarki województwa świętokrzyskiego.

Patronat nad konkursem sprawują: Prezes Urzędu Patentowego RP, Prezes Krajowej Izby Gospodarczej, Wojewoda Świętokrzyski i Marszałek Województwa Świętokrzyskiego.

Od początku sponsorem konkursu jest Bank Gospodarstwa Krajowego.

W bieżącym roku statuetki przyznane zostaną w pięciu dziedzinach.

  • W dziedzinie „Innowacyjna inwestycja” uhonorowane zostaną trzy przedsiębiorstwa z województwa świętokrzyskiego, które w minionym roku zrealizowały najlepsze projekty innowacyjne rozumiane jako wprowadzenie nowego produktu, usługi, nowego procesu technologicznego bądź nowej linii produkcyjnej.
  • W dziedzinie „Współpraca nauka – przemysł” uhonorowane zostanie przedsiębiorstwo z  województwa świętokrzyskiego, które w minionym roku zrealizowało najlepszy projekt we współpracy z placówką naukowo-badawczą.
  • Indywidualną nagrodę w dziedzinie „Lider innowacyjności” otrzyma osoba, firma lub instytucja o znaczącym dorobku w dziedzinie wdrażania i propagowania innowacji.
  • W dziedzinie „Animator gospodarki” uhonorowana będzie osoba, firma lub instytucja tworząca warunki dla rozwoju gospodarczego.
  • Tytuł „Młody novator” otrzyma liczący mniej niż 30 lat autor najciekawszego nowatorskiego rozwiązania technicznego lub organizacyjnego.

W dziedzinach „Innowacyjna inwestycja”, „Współpraca nauka – przemysł” oraz „Młody novator” kandydaci składają deklaracje udziału. W dziedzinach „Lider innowacji” i „Animator gospodarki” kandydatów zgłaszają członkowie SIPH oraz członkowie Kapituły Konkursu NOVATOR. 

Udział w konkursie jest bezpłatny. Przyjmowanie zgłoszeń trwa do 31 marca 2017 r.

Statuetki NOVATOR 2016 zostaną wręczone podczas gali 18 maja 2017 roku. Odbędzie się ona w prestiżowych wnętrzach Muzeum Narodowego – dawnego pałacu biskupów krakowskich w Kielcach.

Informacji udziela: Grzegorz Ściwiarski  tel.  41 344 43 92 w. 33    g_sciwiarski@siph.com.pl

Z pozdrowieniami
Biuro SIPH