Konkurs NCBiR: CyberSecIdent

Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

ogłasza I konkurs w ramach programu

CyberSecIdent – Cyberbezpieczeństwo i e-Tożsamość

Nabór wniosków: od 11 kwietnia do 5 maja 2017 roku (do godziny 16:00)

Program CyberSecIdent skierowany jest do konsorcjów naukowych prowadzących badania przemysłowe i prace rozwojowe ukierunkowane na podniesienie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni RP poprzez zwiększenie dostępności rozwiązań sprzętowo–programistycznych.

 Program CyberSecIdent koncentruje się na rozwiązaniach technologicznych ułatwiających współpracę i koordynację działań między różnymi domenami bezpieczeństwa cyberprzestrzeni ze szczególnym uwzględnieniem cyfrowej tożsamości. Z Programu wyłączone są aspekty prawne i regulacyjne cyberbezpieczeństwa lub cyfrowej tożsamości oraz inne pośrednie działania wpływające na bezpieczeństwo, zwłaszcza w postaci podnoszenia świadomości oraz edukacji.

Głównym celem programu jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa cyberprzestrzeni RP przez zwiększenie dostępności narzędzi sprzętowo-programistycznych, do roku 2023.
Cele szczegółowe programu to:

  1. Wdrożenie rozwiązań technologicznych ułatwiających współpracę i koordynację działań między różnymi domenami bezpieczeństwa cyberprzestrzeni ze szczególnym uwzględnieniem cyfrowej tożsamości
  2. Wdrożenie metod i technik identyfikacji i uwierzytelniania.

Zakresy tematyczne:

  1. Technologie i rozwiązania w zakresie wykrywania, prezentacji oraz ochrony przed zagrożeniami w cyberprzestrzeni i skutkami ich wystąpienia na poziomie państwa
  2. Technologie i rozwiązania w zakresie tożsamości cyfrowej z uwzględnieniem aspektów prywatności
  • Metodyki, techniki i procesy w obszarze analizy cyberbezpieczeństwa i cyfrowej tożsamości

 Całkowite koszty kwalifikowane Projektu:- nie mogą być niższe niż 3 000 000 PLN,               – nie mogą być wyższe niż 20 000 000 PLN.

Wnioski o dofinansowanie należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie OSF (osf.opi.org.pl).

Bliższych informacji dotyczących aplikowania o środki w ramach konkursu można uzyskać w Biurze Zarządzania Projektami, pok. 18c, budynek A, tel. 34- 24 -192, e-mail: mskrzypczak@tu.kielce.pl