Kwestionariusz osobowy


Konkurs na stanowisko asystenta Katedrze Technik Komputerowych i Uzbrojenia (04.09.2017)

Konkurs na stanowisko asystenta Katedrze Technologii Mechanicznej i Metrologii (04.09.2017)

Konkurs na stanowisko asystenta w dyscyplinie automatyka i robotyka (04.09.2017)

Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w dyscyplinie architektura i urbanistyka, na WBiA (01.09.2017)

Konkurs profesor – geodezja i kartografia lub matematyka przedłużony termin do dnia 5 września 2017

Konkurs profesor – geodezja i kartografia przedłużony termin do dnia 5 września 2017

Konkurs na asystenta w Katedrze Ekonomii i Finansów Wydziału Zarządzania i Modelowania komputerowego (4.09.2017)

Konkurs na asystenta w Katedrze Informatyki i Matematyki stosowanej Wydziału Zarządzania i Modelowania komputerowego (4.09.2017)

Konkurs na adiunkta w Katedrze Informatyki i Matematyki Stosowanej – sieci komputerowe Wydziału Zarządzania i Modelowania komputerowego (4.09.2017)

Konkurs na asystenta w Katedrze Inżynierii Produkcji Wydziału Zarządzania i Modelowania komputerowego (4.09.2017)

Konkurs na asystenta w Katedrze Inżynierii Produkcji – Logistyka Wydziału Zarządzania i Modelowania komputerowego (4.09.2017)

Konkurs na asystenta w Katedrze Inżynierii Produkcji – mechanika płynów Wydziału Zarządzania i Modelowania komputerowego (4.09.2017)

Konkurs na asystenta w Katedrze Inżynierii Produkcji – OZE Wydziału Zarządzania i Modelowania komputerowego (4.09.2017)

Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Sieci i Instalacji Sanitarnych (14.08.2017)

Konkurs na dwa stanowiska asystentów w Katedrze Geotechniki, Geomatyki i Gospodarki Odpadami (4.08.2017)