Politechnika Świętokrzyska Logo


al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7
25-314 Kielce

Kancelaria ogólna
tel.: 41 34 24 444; 34 24 445
fax 41 34 42 997

NIP PL 657-000-97-74
REGON 000001695

Plan kampusu

Kontakt w sprawach treści strony internetowej

Biuro Promocji
i Komunikacji

dmazur@tu.kielce.pl

 Wydział Budownictwa i Architektury

mgr inż. Marek Białek
kutmb@tu.kielce.pl

Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki

dr inż. Mariusz Bedla m.bedla@tu.kielce.pl

 Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki

mgr Robert Piekoszewski robertp@tu.kielce.pl

 Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn

dr inż. Dariusz Michalski darekm@tu.kielce.pl

 Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego

mgr inż. Łukasz Kóska lkoska@tu.kielce.pl

Przetargi i zapytania ofertowe

Agnieszka Nietrzpiel anietrzpiel@tu.kielce.pl

Współpraca międzynarodowa

Anna Kasztelewicz / akasztelewicz@tu.kielce.pl

Współpraca z przemysłem

Paweł Kocańda / pkocanda@tu.kielce.pl