Ośrodek Transferu Technologii PŚk został zaproszony przez Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan do zaprezentowania możliwych form współpracy pomiędzy nauką a biznesem. Okazją do tego były warsztaty pod nazwą „Atlas dla przedsiębiorcy 2014-2020”. Uczestnicy mieli okazję poznać zakres działalności OTT PŚk, jak również Działu Projektów Badawczo-Rozwojowych PŚk. Spotkanie miało miejsce 5 października w Stacji Biznesu w Kielcach.