Młodzi architekci z koła naukowego ARCHED zapraszają do wzięcia udziału w międzynarodowej konferencji naukowej studentów, doktorantów i pracowników nauki.

Podczas konferencji, która odbędzie się 3 marca br. w Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach, uczestnicy będą dyskutować na temat zabudowy na obszarach zurbanizowanych, zagrożonych oraz trudnych.

Celem konferencji jest spotkanie studentów, doktorantów i pracowników nauki uczelni technicznych, mających interdyscyplinarne spojrzenie na wybrane zagadnienia (w zakresie urbanistyki, architektury i budownictwa) związane z zabudową miast i rozwiązywaniem jej problemów, w tym projektowo-technicznych, oraz chcących zaprezentować swoją pracę na forum międzynarodowym.

Zabudowa na obszarach zurbanizowanych, zagrożonych oraz trudnych stanowi duże wyzwanie dla współczesnych nauk technicznych, zwłaszcza w dziedzinach: urbanistyki, architektury i budownictwa. Konferencja – o charakterze międzynarodowym – adresowana jest do reprezentantów różnych dyscyplin nauki i działalności praktycznej, którzy są bezpośrednio zainteresowani podnoszeniem jakości środowiska zbudowanego, a także badaniami naukowymi w tym zakresie.

PILNE! Pragniemy poinformować, że w związku z licznymi prośbami ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń został przesunięty na dzień 13.02.2017 rok .


BIURO KONFERENCJI

SKN „ARCHED”
Katedra Architektury i Urbanistyki  Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Świętokrzyskiej,
25-314 Kielce, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7

e-mail: arch.skn.psk@gmail.com