W dniu 13 grudnia 2016  roku gościła na Politechnice Świętokrzyskiej delegacja Nanchang Hangkong University w składzie:
Prof. Luo Shenglian – Prezydent
Prof.Dai Jiyang – Dziekan Wydziału Nauk Przyrodniczych i Technologii
Prof. Chen Zhen –  Dziekan Wydziału Metrologii i Optyki
Assoc. Prof. Peng Xiaoqiang – Prodziekan na Wydziale Edukacji Międzynarodowej
Politechnikę Świętokrzyską reprezentowali:
prof. dr hab. inż. Wiesław Trąmpczyński – Rektor
dr hab. inż.  Tomasz Kozłowski prof. PŚk– Prorektor ds. Rozwoju Kadry i Współpracy z Zagranicą
prof. dr hab. inż.  Zbigniew Koruba – Prorektor ds. Badań Naukowych i Współpracy z Przemysłem
dr hab. inż. Artur Bartosik, prof. PŚk  – Dziekan Wydziału Zarządzania i Modelowania Komputerowego
Ryszard Maj – Kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej
W czasie wizyty podpisano list intencyjny określający ramy przyszłej współpracy w takich dziedzinach jak:

  1. Wymiana studencka
  2. Wymiana kadry naukowo-dydaktycznej
  3. Opracowanie wspólnych programów kształcenia
  4. Wspólne badania naukowe.

Nanchang Hangkong University, znany również jako Nanchang University of Aeronautics, założony w październiku 1952 roku, kształci studentów przede wszystkim z Chin ale także z zagranicy, specjalizuje się w naukach technicznych, przyrodniczych, artystycznych, zarządzaniu, ekonomii, prawie i edukacji. Całkowita liczba studentów to 23 tysiące. Na uniwersytecie studiuje wielu studentów zagranicznych, którzy realizują program studiów pierwszego stopnia oraz programy stopni wyższych.

Uniwersytet oferuje 42 kierunki studiów pierwszego stopnia tzn.  17 kierunków technicznych, 6 kierunków z dziedziny zarządzania, 7 kierunków artystycznych, jeden kierunek prawny, dwa kierunki edukacyjne, etc. Uniwersytet posiada 20 wydziałów (szkół) :m.in.:. Wydział Materiałoznawstwa, Wydział Inżynierii Środowiska i Nauk Chemicznych, Wydział Aeronautyki i Budowy Maszyn, Wydział Elektrotechniki, Wydział Języków Obcych, Wydział Informatyki, Wydział Automatyki, Wydział Ekonomii i Zarządzania, Wydział Budownictwa, Wydział Edukacji Fizycznej, Wydział Nauk Humanistyczno-Prawnych, Wydział Szkolnictwa Zawodowego i Technicznego.

Uniwersytet podjął współpracę z wieloma uniwersytetami m.in. w USA, Japonii, Kanadzie, Ukrainie, Wielkiej Brytanii, Australii, Francji, Korei, Holandii, dzięki czemu może pochwalić się międzynarodową kadrą wykładowców. Politechnika Świętokrzyska również zasiliła grono partnerów Nanchang Hangkong University.