Zapraszamy do wysłania przygotowanej oferty na adres ack@tu.kielce.pl podając takie informacje jak: 

 • nazwa firmy oraz dokładny adres, z podaniem województwa, w jakim mieści się siedziba
 • telefon kontaktowy
 • adres e-mail
 • oferowane stanowisko
 • liczba miejsc pracy
 • miejsce pracy (miejscowość, województwo)
 • wymagania (wymagane kwalifikacje, preferowane kierunki studiów)
 • rodzaj umowy
 • zakres obowiązków
 • forma rekrutacji (sposób zgłaszania się zainteresowanych kandydatów, wymagane dokumenty)
 • datę ważności oferty/ostateczny termin wysyłania zgłoszeń przez kandydatów

  Oferty nie zawierające daty ważności będą publikowane przez 3 miesiące.

  Zapraszamy również do wysyłania ogłoszeń dodatkowo w Państwa layoucie z atrakcyjną grafiką – do wydruku lub na fb.
  Prosimy przysyłać ogłoszenia mieszczące się na jednej stronie kartki formatu A4, w formacie .doc, .docx lub .pdf.

Prosimy poinformować Akademickie Centrum Kariery o fakcie zatrudnienia pracownika.