kierownik bud. pok. tel./fax email
mgr Jacek Soliński ico_but_dabrowa_30px D.5 ico_tel_30px 41 33-14-854
41 34-43-874
ico_mail_30px jsolinski@tu.kielce.pl

pracownicy bud. pok. tel./fax email
Wiesław Kwiecień ico_bud_a_30px D.5 ico_tel_30px 41 33-14-854
41 34-43-874
ico_mail_30px  
mgr Monika Ołubiec ico_bud_a_30px D.5 ico_tel_30px 41 33-14-854
41 34-43-874
ico_mail_30px molubiec@tu.kielce.pl
Anna Młynarska-Piec ico_bud_a_30px D.5 ico_tel_30px 41 33-14-854 ico_mail_30px annap@tu.kielce.pl

zadania archiwum:

  • współpraca z jednostkami organizacyjnymi Uczelni w zakresie przygotowania akt do przekazania do archiwum oraz wypożyczania i udostępniania akt
  • przyjmowanie akt z poszczególnych jednostek organizacyjnych Uczelni
  • prawidłowe przechowywania i zabezpieczenie akt zgodnie z obowiązującymi przepisami
  • udostępnianie akt w archiwum zakładowym
  • wypożyczanie akt na zewnątrz na pisemne żądanie kierowników jednostek organizacyjnych Uczelni
  • brakowanie dokumentacji niearchiwalnej
  • dokumentacja aktowa przechowywana w Archiwum Uczelni jest dokumentacją własną wytworzoną przez Rektorat, Wydziały oraz komórki organizacyjne Administracji Centralnej: Kwesturę, Dział Kadrowo-Płacowy, Dział Dydaktyki i Spraw Studenckich, Dział Badań Naukowych
  • najcenniejsze spośród przechowywanych zasobów obejmują historię powstania Uczelni i jej rozwój oraz prace habilitacyjne i doktorskie pracowników naukowych Uczelni
kontakt
25-527 Kielce, ul. Warszawska 430
Obsługa interesantów: poniedziałek-piątek w godz. 800-1500