kierownik bud. pok. tel./fax email
mgr inż. Grzegorz Kosonowski ico_bud_a_30px 34 ico_tel_30px 41 34-24-760 ico_mail_30px g.kosonowski@tu.kielce.pl

pracownicy bud. pok. tel./fax email
Zbigniew Rozmus ico_bud_a_30px 34 ico_tel_30px 41 34-24-266 ico_mail_30px z.rozmus@tu.kielce.pl
mgr inż. Paweł Łukawski ico_bud_a_30px 34 ico_tel_30px 41 34-24-266 ico_mail_30px p.lukawski@tu.kielce.pl

Szczegółowy zakres czynności

  • realizacja zamówień wspólnych (dot. zarządzenia 47/2006 z późniejszymi zmianami),
  • składanie zamówień na zakup aparatury i urządzeń z równoczesnym uwzględnieniem w zamówieniu dodatkowych warunków, które powinny być spełnione przez producenta (dot. zarządzenia 47/2006 z późniejszymi zmianami), prowadzenie ewidencji potwierdzonych dostaw i otrzymanej aparatury,
  • egzekwowanie warunków dostaw, wynikających z zawartych umów (dot. zarządzenia 47/2006 z późniejszymi zmianami),
  • udział w odbiorze technicznym zakupionej aparatury oraz załatwienie spraw związanych z reklamacją, gwarancją (dot. zarządzenia 47/2006 z późniejszymi zmianami),
  • realizacja zakupów aparatury, maszyn i urządzeń u producentów krajowych i zagranicznych  (dot. zarządzenia 47/2006 z późniejszymi zmianami),
  • współpraca z Urzędem Celnym i agencjami celnymi w zakresie odbioru dostaw aparatury i urządzeń (dot. zarządzenia 47/2006 z późniejszymi zmianami),
  • sporządzanie i przekazywanie dokumentów finansowych dotyczących zakupionej aparatury  do Kwestury przy współpracy bezpośrednio zainteresowanych jednostek uczelni,
  • wystawianie dokumentów dotyczących przyjętej aparatury z jednostek spoza Uczelni lub przekazywanej aparatury jednostkom spoza Uczelni,
  • współpraca z innymi jednostkami uczelni w sprawie zagospodarowania urządzeń zbędnych,
  • załatwianie spraw związanych ze zmianą miejsca użytkowania aparatury i urządzeń celem lepszego wykorzystania.

Zarządzenie Nr 66/08 Rektora Politechniki Swiętokrzyskiej z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie dokumentowania i rejestracji wniosków na zakup aparatury/oprogramowania w jednostkach organizacyjnych Uczelni.

załącznik nr 1 – Wniosek na zakup aparatury/oprogramowania

załącznik nr 2 – Rejestr wniosków na zakup aparatury/oprogramowania