kierownik bud. pok. tel./fax email
mgr inż. Dorota Wiścicka ico_bud_b_30px 4.16 ico_tel_30px 41 34-24-397 ico_mail_30px dorota.wiscicka@tu.kielce.pl

pracownicy bud. pok. tel./fax email
Beata Franko ico_bud_b_30px 4.16 ico_tel_30px 41 34-24-397 ico_mail_30px b.franko@tu.kielce.pl
mgr Anna Śmiłowska ico_bud_b_30px 4.16 ico_tel_30px 41 34-24-397 ico_mail_30px asmilowska@tu.kielce.pl