kierownik bud. pok. tel./fax e-mail
mgr Urszula Janyst ico_bud_a_30px 21a ico_tel_30px 41 34-24-137 ico_mail_30px u.janyst@tu.kielce.pl

pracownicy bud. pok. tel./fax e-mail
mgr Monika Bębenek ico_bud_a_30px 22c ico_tel_30px 41 34-24-136 ico_mail_30px monikab@tu.kielce.pl
mgr inż. Anna Trzaska ico_bud_a_30px 22c ico_tel_30px 41 34-24-136 ico_mail_30px atrzaska@tu.kielce.pl
mgr inż. Barbara Stelmaszczyk ico_bud_a_30px 22b ico_tel_30px 41 34-24-136 ico_mail_30px b.stelmaszczyk@tu.kielce.pl

Wzory druków – do rozliczenia zajęć dydaktycznych ponadwymiarowych
Prosimy o wypełnianie druków w dwóch egzemplarzach.

Rozliczenie zajęć dydaktycznych ponadwymiarowych na studiach stacjonarnych

*.doc *.pdf

Rozliczenie zajęć dydaktycznych ponadwymiarowych na studiach niestacjonarnych

*.doc *.pdf

Wzory druków – do rozliczenia godzin dydaktycznych obowiązujące od 1.01.2017 r.
Prosimy o wypełnianie druków w dwóch egzemplarzach.

Druki dotyczące umowy zlecenia usług edukacyjnych:

Rozliczenie usług edukacyjnych na umowę zlecenie na studiach stacjonarnych

*.doc *.pdf

Rozliczenie usług edukacyjnych na umowę zlecenie na studiach niestacjonarnych

*.doc *.pdf

OŚWIADCZENIE zleceniobiorcy o liczbie wykonanych godzin według umowy zlecenia

*.doc *.pdf

OŚWIADCZENIE zleceniobiorcy niebędącego pracownikiem Politechniki Świętokrzyskiej z tytułu wykonywania umowy zlecenia

*.doc *.pdf

Druki dotyczące umowy wykonania opinii w zakresie prac dyplomowych:

Protokół odbioru opinii prac dyplomowych – studia I stopnia

*.doc *.pdf

Rozliczenie wykonania opinii w zakresie prac dyplomowych – studia I stopnia

*.doc *.pdf

Protokół odbioru opinii prac dyplomowych – studia II stopnia

*.doc *.pdf

Rozliczenie wykonania opinii w zakresie prac dyplomowych – studia II stopnia

*.doc *.pdf

 


Wzory druków – do rozliczenia godzin dydaktycznych od 1.10.2016 do 31.12.2016 r.
Prosimy o wypełnianie druków w dwóch egzemplarzach.

Rozliczenie usług edukacyjnych na umowę zlecenie na studiach stacjonarnych

*.doc *.pdf

Rozliczenie usług edukacyjnych na umowę zlecenie na studiach niestacjonarnych

*.doc *.pdf

 


Wzory pozostałych druków
Prosimy o wypełnianie druków w dwóch egzemplarzach.

Rozliczenie zajęć dydaktycznych na umowę o dzieło dydaktyczne na studiach stacjonarnych

*.doc *.pdf

Rozliczenie zajęć dydaktycznych na umowę o dzieło dydaktyczne na studiach niestacjonarnych

*.doc *.pdf

Rozliczenie zajęć dydaktycznych na umowę zlecenie na studiach stacjonarnych

*.doc *.pdf

Rozliczenie zajęć dydaktycznych na umowę zlecenie na studiach niestacjonarnych

*.doc *.pdf