kierownik bud. pok. tel./fax email

mgr Ewelina Słabiak

ico_bud_a_30px 2.25 ico_tel_30px 41 34-24-139 ico_mail_30px kadry@tu.kielce.pl
ezieba@tu.kielce.pl

z-ca kierownika bud. pok. tel./fax email

mgr Ilona Siemczyk

ico_bud_a_30px 2.23 ico_tel_30px

41 34-24-346

ico_mail_30px i.siemczyk@tu.kielce.pl

pracownicy bud. pok. tel./fax email

mgr Izabela Kopyś

ico_bud_a_30px 2.14 ico_tel_30px

41 34-24-132

ico_mail_30px izad@tu.kielce.pl

mgr inż. Emilia Majecka

ico_bud_a_30px

2.24

ico_tel_30px

41 34-24-160

ico_mail_30px

emajecka@tu.kielce.pl

mgr Beata Poklek

ico_bud_a_30px

2.23

ico_tel_30px

41 34-24-346

ico_mail_30px

bpoklek@tu.kielce.pl

Anna Skóra

ico_bud_a_30px

2.24

ico_tel_30px

41 34-24-160

ico_mail_30px

askora@tu.kielce.pl

mgr inż. Maciej Smolanko

ico_bud_a_30px

2.14

ico_tel_30px  41 34-24-132 ico_mail_30px msmolanko@tu.kielce.pl

mgr inż. Iwona Suliga

ico_bud_a_30px

2.14

ico_tel_30px

41 34-24-132

ico_mail_30px iwojcik@tu.kielce.pl

Bożena Truczka

ico_bud_a_30px

2.14

ico_tel_30px

41 34-24-132

ico_mail_30px

btruczka@tu.kielce.pl