kierownik bud. pok. tel./fax email

mgr Ewelina Słabiak

ico_bud_a_30px 0 ico_tel_30px 41 34-24-139 ico_mail_30px ezieba@tu.kielce.pl

pracownicy bud. pok. tel./fax email

mgr Ilona  Siemczyk

ico_bud_a_30px 0 ico_tel_30px 41 34-24-346 ico_mail_30px i.siemczyk@tu.kielce.pl

Bożena Truczka

ico_bud_a_30px 0 ico_tel_30px  41 34-24-132 ico_mail_30px btruczka@tu.kielce.pl

mgr Izabela Kopyś

ico_bud_a_30px 0 ico_tel_30px  41 34-24-132 ico_mail_30px izad@tu.kielce.pl

mgr inż. Iwona Suliga

ico_bud_a_30px 0 ico_tel_30px  41 34-24-132 ico_mail_30px iwojcik@tu.kielce.pl

mgr inż. Maciej Smolanko

ico_bud_a_30px 0 ico_tel_30px  41 34-24-132 ico_mail_30px msmolanko@tu.kielce.pl

Anna Skóra

ico_bud_a_30px 0 ico_tel_30px  41 34-24-160 ico_mail_30px askora@tu.kielce.pl

mgr Beata Poklek

ico_bud_a_30px 0 ico_tel_30px  41 34-24-346 ico_mail_30px b.poklek@tu.kielce.pl