kierownik bud. pok. tel./fax email
mgr inż. Jan Majchrzak ico_bud_a_30px 22 ico_tel_30px 41 34-24-750 ico_mail_30px jmk@tu.kielce.pl

pracownicy bud. pok. tel./fax email

inż. Alicja Łochowska

ico_bud_a_30px 27 ico_tel_30px 41 34-24-740 ico_mail_30px lochowska@tu.kielce.pl

mgr Stanisława Nowakowska

ico_bud_a_30px 26 ico_tel_30px 41 34-24-730 ico_mail_30px nowak@tu.kielce.pl

mgr inż. Elżbieta Gwizd

ico_bud_a_30px 23 ico_tel_30px 41 34-24-151 ico_mail_30px

egwizd@tu.kielce.pl