kierownik bud. pok. tel./fax email
mgr Agnieszka Nietrzpiel ico_bud_b_30px 2.35 ico_tel_30px 41 34-24-140 ico_mail_30px anietrzpiel@tu.kielce.pl

pracownicy bud. pok. tel./fax email
mgr Jakub Sokołowski  ico_bud_b_30px 2.36 ico_tel_30px 41 34-24-270 ico_mail_30px ksokolowski@tu.kielce.pl

zajmuje się:

  • prowadzeniem spraw związanych z kontrolą w zakresie stosowania w Uczelni ustawy o zamówieniach publicznych
  • doradztwem prawnym i organizacyjnym w zakresie przepisów ustawy o zamówieniach publicznych
  • przygotowywaniem postępowań przetargowych w zakresie udzielania zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi