kierownik bud. pok. tel./fax email
mgr inż. Andrzej Drzazga ico_bud_hc_30px 1.11 ico_tel_30px 41 34-24-820 ico_mail_30px andrzejd@tu.kielce.pl

pracownicy bud. pok. tel./fax email

inż. Adam Muszyński 

ico_bud_hc_30px 1.11 ico_tel_30px 41 34-24-821 ico_mail_30px  
Oskar Machnicki  ico_bud_hc_30px 1.11 ico_tel_30px 41 34-24-291 ico_mail_30px  
Piotr Wałek  ico_bud_hc_30px 1.11 ico_tel_30px 41 34-24-291 ico_mail_30px  

Henryk Wojtasik 

ico_bud_hc_30px 1.22 ico_tel_30px 41 34-24-288 ico_mail_30px  

mgr inż. Dariusz Wilczkowski 

ico_bud_hc_30px 1.23 ico_tel_30px 41 34-24-289 ico_mail_30px dwilczkowski@tu.kielce.pl

Mirosław Murawski 

ico_bud_a_30px 0.10 ico_tel_30px 41 34-24-274 ico_mail_30px  
Maciej Saletra  ico_bud_a_30px 0.10 ico_tel_30px 41 34-24-274 ico_mail_30px  
Jan Dziubek  ico_bud_a_30px 0.23 ico_tel_30px 41 34-24-273 ico_mail_30px  
Wiesław Krzemień  ico_bud_a_30px 0.23 ico_tel_30px 41 34-24-273 ico_mail_30px  
Andrzej Tyrka  ico_bud_a_30px 0.23 ico_tel_30px 41 34-24-273 ico_mail_30px  
Krzysztof Zacharski  ico_bud_a_30px 0.23 ico_tel_30px 41 34-24-273 ico_mail_30px  

Krzysztof Wołowiec 

ico_bud_stolarnia_30px   ico_tel_30px 41 34-24-254 ico_mail_30px  

Robert Cedro 

ico_bud_stolarnia_30px   ico_tel_30px 41 34-24-254 ico_mail_30px  
Zygmunt Radek  ico_bud_stolarnia_30px   ico_tel_30px 41 34-24-254 ico_mail_30px  

Paweł Żółciński 

ico_bud_stolarnia_30px   ico_tel_30px 41 34-24-250 ico_mail_30px  
Piotr Obara  ico_bud_stolarnia_30px   ico_tel_30px 41 34-24-250 ico_mail_30px  
Helena Moskal  ico_bud_trans_30px   ico_tel_30px 41 34-24-329 ico_mail_30px  
Grzegorz Kowal  ico_bud_trans_30px   ico_tel_30px 41 34-24-329 ico_mail_30px  
Jerzy Kowalski  ico_bud_trans_30px   ico_tel_30px 41 34-24-442 ico_mail_30px  
Andrzej Pietrzyk ico_bud_trans_30px   ico_tel_30px 41 34-24-442 ico_mail_30px  
Wiesław Zacharski  ico_bud_ds_30px „Bartek”
pok. 7
ico_tel_30px 41 34-24-475 ico_mail_30px  
Paweł Zender  ico_bud_ds_30px „Bartek
pok. 7
ico_tel_30px 41 34-24-475 ico_mail_30px  
Kazimierz Gondek  ico_bud_ds_30px „Bartek”
pok. 7
ico_tel_30px 41 34-24-475 ico_mail_30px  

Zygmunt Kundera 

ico_but_dabrowa_30px   ico_tel_30px 41 331-48-54 ico_mail_30px