Komputerowe Sieci Regionalne zajmują się świadczeniem usług telekomunikacyjnych w imieniu Politechniki Świętokrzyskiej na rzecz podmiotów zewnętrznych – jednostek administracji rządowej i samorządowej, służby zdrowia, uczelni, szkół, operatorów telekomunikacyjnych i dostawców usług internetowych (ISP) oraz przedsiębiorstw.

KSR świadczy usługi transmisji danych, sieci korporacyjnych, dostępu do sieci Internet, dzierżawy włókien światłowodowych, telefonii internetowej i zarządzania sieciami, korzystając z infrastruktury wybudowanej  w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w latach 2004-2006 (ZPORR, działanie 1.5) pod nazwą „SRSK – Świętokrzyska Regionalna Sieć Komputerowa, rozbudowa MSK Kielman”  http://www.e-swietokrzyskie.kielce.pl oraz z zasobów sieci Kielman http://www.man.kielce.pl

kierownik bud. pok. tel./fax email
mgr inż. Małgorzata Kita ico_bud_b_30px 3.05 ico_tel_30px

41 34-24-737

ico_mail_30px

mkita@tu.kielce.pl


pracownicy bud. pok. tel./fax email
mgr inż. Katarzyna Ślusarczyk ico_bud_b_30px 3.06 ico_tel_30px 41 34-24-737 ico_mail_30px k.slusarczyk@tu.kielce.pl
inż. Kinga Pawłowska ico_bud_b_30px 3.06 ico_tel_30px 41 34-24-737 ico_mail_30px kpawlowska@tu.kielce.pl
mgr inż. Marek Biskupski ico_bud_b_30px 3.06 ico_tel_30px 41 34-24-737 ico_mail_30px mbiskupski@tu.kielce.pl