z-ca Kanclerza  Kwestor

bud. pok. tel./fax email

mgr Rafał Matys

ico_bud_a_30px 3.35 ico_tel_30px 41 34-24-165 ico_mail_30px r.matys@tu.kielce.pl

z-ca Kwestora

bud. pok. tel./fax email

mgr Urszula Siudy

ico_bud_a_30px 3.32 ico_tel_30px 41 34-24-347 ico_mail_30px usiudy@tu.kielce.pl

Dział Księgowości Finansowej 

pracownicy bud. pok. tel./fax email
mgr Marta Biała ico_bud_a_30px 3.31 ico_tel_30px 41 34-24-728 ico_mail_30px mbiala@tu.kielce.pl
mgr Mariusz Malarski ico_bud_a_30px 3.29 ico_tel_30px 41 34-24-162 ico_mail_30px mmalarski@tu.kielce.pl
mgr Agata Nowak ico_bud_a_30px 3.28 ico_tel_30px 41 34-24-698 ico_mail_30px anowak@tu.kielce.pl
mgr Agnieszka Skowron ico_bud_a_30px 3.28 ico_tel_30px 41 34-24-698 ico_mail_30px askowron@tu.kielce.pl

Sekcja Księgowości Majątkowej

pracownicy bud. pok. tel./fax email
mgr Marta Matys ico_bud_a_30px 3.33 ico_tel_30px 41 34-24-166 ico_mail_30px mmatys@tu.kielce.pl
Halina Zagnińska ico_bud_a_30px 3.33 ico_tel_30px 41 34-24-166 ico_mail_30px hzagninska@tu.kielce.pl

Dział Księgowości Ogólnej

kierownik

bud. pok. tel./fax email

mgr Jadwiga Witerska

ico_bud_a_30px 3.32 ico_tel_30px 41 34-24-161 ico_mail_30px jwiterska@tu.kielce.pl
pracownicy bud. pok. tel./fax email
Halina Domagała ico_bud_a_30px 3.30 ico_tel_30px 41 34-24-164 ico_mail_30px h.domagala@tu.kielce.pl
mgr Iwona Kowalska ico_bud_a_30px 3.28 ico_tel_30px 41 34-24-287 ico_mail_30px ikowalska@tu.kielce.pl
mgr Małgorzata Ludwinek ico_bud_a_30px 3.34 ico_tel_30px 41 34-24-163 ico_mail_30px mludwinek@tu.kielce.pl
mgr Anna Sołtysiak ico_bud_a_30px 3.30 ico_tel_30px 41 34-24-164 ico_mail_30px asoltysiak@tu.kielce.pl
mgr Ewa Grudzińska ico_bud_a_30px 3.33 ico_tel_30px 41 34-24-166 ico_mail_30px egrudzinska@tu.kielce.pl

Dział Planowania i Analiz

kierownik

bud. pok. tel./fax email

mgr Agnieszka Obara

ico_bud_a_30px 7 ico_tel_30px 41 34-24-747 ico_mail_30px aobara@tu.kielce.pl
pracownicy bud. pok. tel./fax email
mgr Anna Bednarz ico_bud_a_30px 6 ico_tel_30px 41 34-24-401 ico_mail_30px abednarz@tu.kielce.pl
mgr Justyna Gulczuk ico_bud_a_30px 7 ico_tel_30px 41 34-24-352 ico_mail_30px j.gulczuk@tu.kielce.pl
mgr Maria Durlik ico_bud_a_30px 7 ico_tel_30px 41 34-24-323 ico_mail_30px  mdurlik@tu.kielce.pl