Środkowoeuropejski Program Studiów Uniwersyteckich CEEPUS ma na celu wspieranie logo155wymiany akademickiej w zakresie kształcenia i doskonalenia zawodowego zarówno studentów, jak i nauczycieli akademickich w krajach Europy Środkowej. Daje również możliwość umocnienia kontaktów między szkołami wyższymi w krajach uczestniczących w programie.

Zakres działań programu CEEPUS obejmuje tworzenie sieci współpracy międzyuczelnianej, przyznawanie stypendiów na staże krótkoterminowe, studia semestralne i praktyki, a także organizowanie seminariów doskonalących oraz kursów językowych i specjalistycznych.

Wyjazdy nauczycieli i studentów w ramach programu CEEPUS – procedura i dokumenty


Rok akademicki 2015/16


Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn Politechniki Świętokrzyskiej koordynuje sieć CEEPUS nr CIII-PL-0007-11-1516. pt. „Research on Modern Systems for Manufacture and Measurement of Components of Machines and Devices”.

Cele projektu:

 • zapoznanie się z działalnością naukowo-badawczą poszczególnych współpracujących uczelni,
 • wymiana doświadczeń w realizowanych badaniach,
 • opracowanie wspólnych programów badawczych na najbliższe lata pod kątem przyszłych grantów międzynarodowych i krajowych,
 • zapoznanie się z wybranymi zakładami przemysłowymi, w których problematyka struktury powierzchni odgrywa ważną rolę,
 • wymiana doświadczeń w zakresie dydaktyki dotyczącej struktury geometrycznej powierzchni,
 • wykorzystanie współczesnej techniki pomiarów w kontroli poszczególnych nieregularności powierzchni, która jest w dyspozycji poszczególnych uczelni,
 • przygotowanie studentów ostatnich lat studiów do realizacji prac dyplomowych związanych z podjętym programem współpracy,
 • pomoc młodym pracownikom nauki w realizacji dysertacji na stopnie i tytuły naukowe.
 • opracowanie koncepcji wystawy promującej osiągnięcia rezultatów projektu,
 • przygotowanie nowych zajęć dydaktycznych obejmujących problematykę projektu,
 • uwzględnienie najnowszych trendów w prowadzonych badaniach pod kątem  wykorzystania ich w praktyce przemysłowej,
 • promocja pracowników naukowych w zakresie publikacji w specjalnym Zeszycie Naukowym projektu

Sieć uczelni realizujących projekt:

1. Politechnika Świętokrzyska

2. Vienna University of Technology (Austria)

3. VŠB Technical University of Ostrava (Czechy)

4. Czech Technical University in Prague (Czechy)

5. University of Rijeka (Chorwacja)

6. SS. Cyril and Methodius University in Skopje (Macedonia)

7. „DUNAREA DE JOS” University of Galati (Rumunia)

8. Technical University of Cluj – Napoca (Rumunia)

9. University of Novi Sad (Serbia)

10. University of Maribor (Słowenia)

11. Technical University in Košice (Słowacja)

12. University of Žilina (Słowacja)

13. Slovak University of Technology in Bratislava – Faculty of Material Science and Technology in Trnava (Słowacja)

14. Politechnika Krakowska

 

Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn uczestniczy także w sieci CEEPUS nr CIII-HR-0108-09-1516 pt. „Concurrent Product and Technology Development – Teaching, Research and Implementation of Joint Programs Oriented in Production and Industrial Engineering”, której koordynatorem jest University of Rijeka, Faculty of Engineering (Chorwacja).

Cele projektu:

 • wymiana pracowników oraz studentów pomiędzy instytucjami uczestniczącymi w projekcie,
 • wspólne publikacje naukowe,
 • współpraca w ramach projektów badawczych,
 • współpraca w zakresie organizacji konferencji, warsztatów, seminariów itp.

Sieć uczelni realizujących projekt:

1. Politechnika Świętokrzyska

2. University of Rijeka (Chorwacja)

3. Vienna University of Technology (Austria)

4. Tomas Bata University in Zlin (Czechy)

5. Czech Technical University in Prague (Czechy)

6. University of Zagreb (Chorwacja)

7. Budapest University of Technology and Economics (Węgry)

8. University of Miskolc (Węgry)

9. University of Novi Sad (Serbia)

10. University of Ljubljana (Słowenia)

11. University of Žilina (Słowacja)

12. Technical University of Ostrava (Czechy)

13. Technical University of Cluj – Napoca (Rumunia)

14. SS. Cyril and Methodius University in Skopje (Macedonia)

15. University of Kragujevac (Serbia)

16. Politechnika Poznańska

17. Johannes Kepler University (JKU) Linz (Austria)

18. University of Sarajevo (Bośnia i Hercegowina)

19. Technical University of Sofia (Bułgaria).

 

Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn uczestniczy także w sieci CEEPUS nr CIII-CZ-0201-08-1516 pt. „Knowledge Bridge for Students and Teachers in Manufacturing Technologies”, której koordynatorem jest VŠB – Technical University of Ostrava (Czechy).

Cele projektu:

 • wymiana pracowników oraz studentów pomiędzy instytucjami uczestniczącymi w projekcie,
 • wspólne publikacje naukowe,
 • współpraca w ramach projektów badawczych,
 • współpraca w zakresie organizacji konferencji, warsztatów, seminariów itp.

Sieć uczelni realizujących projekt:

1. Politechnika Świętokrzyska

2. University of Rijeka (Chorwacja)

3. University of Zagreb (Chorwacja)

4. University of Novi Sad (Serbia)

5. University of Žilina (Słowacja)

6. Technical University of Ostrava (Czechy)

7. Politechnika Poznańska

8. Politechnika Krakowska

9. Pannon University (Węgry)

10. J. J. Strossmayer University in Osijek (Chorwacja)

11. College of Nyiregyhaza (Węgry)

12. Technical University of Cluj – Napoca (Rumunia)

13. Technical University of Košice (Słowacja).


Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Świętokrzyskiej uczestniczy w sieci CEEPUS nr CIII-CZ-0404-06-1516 pt: „ Cybernetics and Modern Methods of Control”, której koordynatorem jest Brno University of Technology; Department of Control and Instrumentation (Czechy).

Cele projektu:

 • wspieranie umiędzynarodowienia studiów w zakresie „Control Engineering”,
 • wspieranie działań zmierzających do uruchomienia studiów w języku angielskim w każdej instytucji uczestniczącej w projekcie,
 • wymiana pracowników oraz studentów pomiędzy instytucjami uczestniczącymi w projekcie,
 • organizacja szkół letnich,
 • opracowanie wspólnego programu studiów II stopnia w języku angielskim.

Sieć uczelni realizujących projekt:

1. Politechnika Świętokrzyska

2. Technical University of Sofia (Bułgaria)

3. University of Split (Chorwacja)

4. Brno University of Technology (Czechy)

5. Czech Technical University in Prague (Czechy)

6. Politechnika Lubelska

7. Slovak University of Technology in Bratislava (Słowacja)

8. University of Maribor (Słowenia)

9. Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy

10. Technical University of Gabrovo (Bułgaria)

11. University Sts. Cyril and Methodius – Skopje (Macedonia)

12. University of Zagreb (Chorwacja).

 

Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Świętokrzyskiej uczestniczy w sieci CEEPUS nr CIII-BG-0722-04-1516 pt: „Computer Aided Design of Automated Systems for Assembling”, której koordynatorem jest Technical University of Sofia (Bułgaria).

Cele projektu:

 • wymiana pracowników oraz studentów pomiędzy instytucjami uczestniczącymi w projekcie,
 • organizacja szkół letnich,
 • wspólne publikacje naukowe,
 • współpraca w ramach projektów badawczych,
 • współpraca w zakresie organizacji konferencji, warsztatów, seminariów itp.

Sieć uczelni realizujących projekt:

1. Politechnika Świętokrzyska

2. Technical University of Sofia (Bułgaria)

3. Polytechnic University of Tirana (Albania)

4. Brno University of Technology (Czechy)

5. Technical University of Liberec (Czechy)

6. Politechnika Poznańska

7. Slovak University of Technology in Bratislava (Słowacja)

8. University of Prishtina Hasan Prishtina (Kosowo)

9. University of Montenegro (Czarnogóra)

10. “Transilvania” University of Brasov (Rumunia)

11. University Sts. Cyril and Methodius – Skopje (Macedonia)

12. Technical University of Cluj – Napoca (Rumunia)

13. University of Novi Sad (Serbia)

14. University of Nis (Serbia)


Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki Politechniki Świętokrzyskiej uczestniczy w sieci CEEPUS nr CIII-SK-0405-07-1516, pt. „Renewable energy sources”, której koordynatorem jest Slovak University of Agriculture in Nitra; Faculty of Agricultural Engineering (Słowacja).

Cele projektu:

 • współpraca w zakresie energetyki odnawialnej, wymiana doświadczeń i umiejętności w obszarze badawczym, wymiana pracowników oraz studentów pomiędzy instytucjami uczestniczącymi w projekcie,
 • wspieranie działań zmierzających do wypracowania wspólnego programu studiów w języku angielskim,
 • współpraca w zakresie organizacji konferencji, warsztatów, seminariów itp.,
 • opracowanie materiałów dydaktycznych i metod komunikacji mających zastosowanie w systemie nauczania na odległość oraz e-learningu.

Sieć uczelni realizujących projekt:

1. Politechnika Świętokrzyska

2. Angel Kanchev University of Rousse (Bułgaria)

3. Czech University of Life Sciences Prague (Czechy)

4. University of Novi Sad (Serbia)

5. Mendel University in Brno (Czechy)

6. Slovak University of Technology in Bratislava (Słowacja)

7. Szent Istvan University (Węgry)

8. Slovak University of Agriculture in Nitra (Słowacja)

9. János Selye University in Komarno (Węgry)

10. SS. Cyril and Methodius University in Skopje (Macedonia)

11. Technical University of Ostrava (Czechy)

12. University of “Džemal Bijedic” in Mostar (Bośnia i Hercegowina)

13. Agricultural University of Tirana (Albania)

14. Belgrade University (Serbia)

15. Polytechnic of Šibenik (Chorwacja)

16. “Politehnica” University of Bucharest (Rumunia)

17. Politechnika Koszalińska


www.ceepus.info